Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o.
  Main entry-name Jarásová, Nikoleta (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve adaptation process and stabilization of newly hired employees in the company MAHLE Behr Senica s.r.o
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation13.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsnovoprijatí zamestnanci
  stabilizácia
  adaptačný proces
  adaptation process
  newly hired employees
  stabilization
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141370
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1