Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
  Main entry-name Valentovičová, Karin (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the system of education and development of employees as a tool for increasing competitiveness in the company Hyundai Motor Czech s. r. o., organizational unit Slovakia
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsvzdelávanie a rozvoj zamestnancov
  vzdelávací proces
  metódy vzdelávania
  education and development of employees
  methods of education
  educational process
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141575
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1