Number of the records: 1  

Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o

 1. Title statementNávrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o.
  Main entry-name Šušotová, Ivana (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of planning and management of personal career of employees in the company SUPRATEK, s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingskariéra
  plánovanie kariéry
  riadenie kariéry
  career planning
  career management
  career
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151975
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1