Number of the records: 1  

Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o

 1. Title statementNávrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o.
  Main entry-name Mocková, Dominika Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for the use of financial analysis to support financial management in the enterprise THERMOPLASTIK s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation02.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsfinančná analýza
  Súvaha
  Prehľad peňažných tokov
  pomerové ukazovatele
  Výkaz ziskov a strát
  balance sheet
  cash flow statement
  financial analysis
  ratios
  profit and loss statement
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151938
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1