Number of the records: 1  

Komunitné centrum

 1. Title statementKomunitné centrum
  Main entry-name Bednárová, Kristína (Author) - FA Ústav architektúry občianskych budov
  Another responsib. Oravcová, Eva Z1 (Thesis advisor) - FA Ústav architektúry občianskych budov
  Translated titleCommunity Center
  Issue data2020 Bratislava
  FacultyFAR
  Date of acceptation17.06.2020
  Degreee disciplinearchitektúra a urbanizmus
  Degree programB-AU
  Subj. Headingskomunitné centrum
  univerzálna sála
  variabilný pôdorys
  community Center
  universal hall
  variable disposition
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138950 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D7801F7B1CEB
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1