Number of the records: 1  

Možnosti využitia IKT vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ = Information and communication technology in education students in secondary and higher education

 1. Title statementMožnosti využitia IKT vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ = Information and communication technology in education students in secondary and higher education : Diplomová práca
  Main entry-name Šutiaková, Ingrid (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (XXX) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.87 s príl (1 CD-ROM)
  NoteŠtudijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Subj. Headings informačné technológie
  komunikačné technológie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M070265M*DP-7911Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácIn-Library Use Only