Number of the records: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

 1. Title statementRozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca
  Main entry-name Pavúrová, Edita, 1968- (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Schuller, Ivan, 1947- (Opponent) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Driensky, Dušan, 1928- (Opponent) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Albert, Alexander (Opponent)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  Phys.des.104 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  NoteŠtudijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. Obhajoba: 2.9.2009
  Subj. Headings kľúčové kompetencie
  výučba
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M071304M*DzP-114Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1