Number of the records: 1  

Klíma školy a triedy = Atmosphere of the school and class

 1. Title statementKlíma školy a triedy = Atmosphere of the school and class : Diplomová práca
  Main entry-name Peterčák, Peter (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (xxx) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.79 s 1 CD-ROM
  NoteŠtudijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Subj. Headings klíma triedy
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M072177M*DP-8662Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1