Number of the records: 1  

Uplatnenie prvkov TQM v škole = Application TQM elements at scholl

 1. Title statementUplatnenie prvkov TQM v škole = Application TQM elements at scholl : Diplomová práca
  Main entry-name Prekop, František (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (XXX) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.70 s príl (1 CD-ROM)
  NoteŠtudijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Študijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov
  Subj. Headings TQM
  vzdelávací proces
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M077686M*DP-8651Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable