Number of the records: 1  

Informačno komunikačné technológie vo vzdelávaní = Information-communication technologies in education

 1. Title statementInformačno komunikačné technológie vo vzdelávaní = Information-communication technologies in education : Diplomová práca
  Main entry-name Vyskočil, František (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (XXX) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.71 s 1 CD-ROM
  NoteŠtudijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Študijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov
  Subj. Headings informačné technológie
  komunikačné technológie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M077684M*DP-8649Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable