Number of the records: 1  

Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining

 1. Title statementDidaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining : Dizertačná práca
  Main entry-name Fehér, Tibor (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  FacultyMTF
  Phys.des.113 s príl
  NoteVedný odbor: 72-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy. Špecializácia: Teória vyučovania technických odborných predmetov
  Subj. Headings učebný text
  samoštúdium
  dištančné vzdelávanie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M079101M*DzP-174Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable