Number of the records: 1  

Informačno komunikačné technológie vo vzdelávaní

 1. Title statementInformačno komunikačné technológie vo vzdelávaní
  Main entry-name Toma, Martin (Author)
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataSTU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  FacultyMTF
  Phys.des.76 s
  Document kindDZP - záverečná práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*ZP-618Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable