Number of the records: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole

 1. Title statementVyužitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole : Dizertačná práca
  Main entry-name Oravec, Miroslav, 1963- (Author) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleThe use of ICT for teaching technical vocational subjects in secondary school
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  Phys.des.109 s., autoreferát, CD - ROM
  NoteŠtudijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov
  Subj. Headings pedagogický experiment
  didaktika technických profesijných predmetov
  Didactics of Technical Professional Subjects
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46157
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080330M*DzP-228Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable