Number of the records: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

 1. Title statementRozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca
  Main entry-name Šimurdová, Lucia, 1981- (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleDevelopment of key competences and teaching of technical subjects.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  Phys.des.137 s., autoreferát, CD-ROM
  NoteČíslo a názov študijného odboru: 1.1.10 Odborová didaktika. Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov
  Subj. Headings kľúčové kompetencie
  didaktika technických profesijných predmetov
  Didactics of Technical Professional Subjects
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54298
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080331M*DzP-227Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1