Number of the records: 1  

E-learning odborných technických predmetov = E-learning teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons witha teacher and to compare the results with similar studies

 1. Title statementE-learning odborných technických predmetov = E-learning teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons witha teacher and to compare the results with similar studies : Dizertačná práca
  Main entry-name Mezei, Jozef, 1958- (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  Phys.des.166 s
  Noteštudijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Číslo a názov študijného odboru: 1.1.10 Odborová didaktika
  Subj. Headings e-learning
  dištančné vzdelávanie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080529M*DzP-276Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable