Number of the records: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch

 1. Title statementVyužitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch
  Main entry-name Kadnár, Jozef, 1986- (Author) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleThe Implementation of ICT within Teaching Technical Professional Subjects
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  Phys.des.89 s príl
  NoteNázov študijného odboru: 1.1.10 odborová didaktika. Študijný program: didaktika technických profesijných predmetov. Číslo študijného odboru: 7553. Školiace pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky
  Subj. Headings didaktika technických profesijných predmetov
  Didactics of Technical Professional Subjects
  engineering pedagogy
  inžinierska pedagogika
  vyučovací proces
  IKT
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66843
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Year2012
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*DzP-324Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable