Number of the records: 1  

Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania

 1. Title statementEfektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
  Main entry-name Horňáková, Veronika, 1984- (Author) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleEffectiveness of individualized and cooperative concepts of instruction in secondary schools with technical focus
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  Phys.des.133 s príl
  NoteŠkoliace pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky. Číslo študijného odboru: 7553. Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Názov a číslo študijného odboru: Odborová didaktika
  Subj. Headings pedagogický experiment
  kooperatívne vyučovanie
  didaktika technických profesijných predmetov
  Didactics of Technical Professional Subjects
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66803
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Year2012
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*DzP-323Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1