Number of the records: 1  

Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website

 1. P
  Title statementModelling Changes in User Short term Behaviour on a Website
  Main entry-name Kaššák, Ondrej Z3 (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Bieliková, Mária Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleModelovanie zmien v krátkodobom správaní používateľa webového sídla
  Issue data2017
  FacultyFIIT
  Date of acceptation06.12.2017
  Degreee discipline9.2.6. informačné systémy
  Degree programD-IIS
  Phys.des.171 s.
  Subj. Headingsmodel používateľa
  krátkodobé správanie používateľa
  dolovanie dát z webového sídla
  behaviorálne zmeny
  zámer ukončiť sedenie
  viacvrstvové modelovanie
  user model
  short-term user behaviour
  website data mining
  behavioural changes
  session end intent
  multilayer modelling
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133945
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  IZP20180279I*DIZ8/18Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only
  IZP20180037I*DIZ8/18Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1