Number of the records: 1  

Vyhodnocovanie používateľského zážitku analýzou pohľadu a emócií

 1. Title statementVyhodnocovanie používateľského zážitku analýzou pohľadu a emócií
  Main entry-name Dragúňová, Mária (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Bieliková, Mária Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleEvaluation of User Experience by Eye Tracking and Emotion Analysis
  Issue data2016
  FacultyFIIT
  Date of acceptation22.06.2016
  Degreee discipline9.2.1. informatika
  Degree programB-INFO
  Subj. Headingspoužívateľský zážitok
  vizuálne hľadanie
  nájditeľnosť
  sledovač pohľadu
  user experience
  visual search
  findability
  eye tracking
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106358
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  8135I* BAP 116/2016Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1