Number of the records: 1  

Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
  Main entry-name Kovácsová, Nikoleta (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Holeček, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures for personal marketing and recruitment of new employees in the company Volkswagen Slovakia, a.s.
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. HeadingsPersonálna práca
  Marketing
  Personálny marketing
  Budovanie imidžu zamestnávateľa
  Získavanie zamestnancov
  Metódy získavania zamestnancov
  Marketing
  Personal marketing
  Employer Branding
  Recruitment new employees
  Employee recruitment methods
  Personnel work
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134575
  Document kindDBP - bakalárska práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8586Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable