Number of the records: 1  

Diversification of activities - supposition of rural settlements space development

 1. SYS0077083
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^-a-4500
  003
   
  SK-STU
  005
   
  20191030112254.9
  007
   
  ta
  008
   
  191030s^^^^-----------e------000-0-----d
  035
   
  $a biblio/145649 $2 CREPC2
  040
   
  $a STU $b slo
  041
  0-
  $a eng
  100
  1-
  $7 stu_us_auth*stu57866 $a Ilkovičová, Ľubica, $d 1964- $u 054140 $4 aut $9 50 $r Z1 $U FAD Fakulta architektúry $T FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb $X 443 $U A4140 $Y 395
  245
  10
  $a Diversification of activities - supposition of rural settlements space development / $c aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  246
  31
  $a Diverzifikácia aktivít - predpoklad priestorového rozvoja rurálnych sídiel
  700
  1-
  $7 stu_us_auth*stu11030 $a Ilkovič, Ján, $d 1957- $u 054140 $r Z1 $4 aut $9 50 $U FAD Fakulta architektúry $T FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb $X 418 $U A4140 $Y 395
  773
  0-
  $w stu_us_cat*0076860 $t Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] $b 1. vydanie $h 108 s. $z 978-80-552-2068-0 $7 m2am $a Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. $d Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019 $g S. 22-29
Number of the records: 1