Number of the records: 1  

Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations

 1. SYSstu279831
  LBL
   
  00000naa--22000003a-4500
  005
   
  20220317165734.9
  008
   
  131211s2013------------------------eng-d
  040
   
  $a STU $b slo
  041
  0-
  $a eng
  100
  1-
  $a Sumec, Jozef, $d 1945- $4 aut $u V250 $9 50 $7 stu_us_auth*stu23215 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra stavebnej mechaniky $X 693 $U V250 $Y 26
  242
  00
  $a Mechano matematické modelovanie viskoelastického kontinua - Konštitutívne rovnice $y slo
  245
  1-
  $a Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations
  650
  -7
  $a väzkopružné materiály $2 stusub $7 stu_us_auth*stus8125
  650
  -7
  $a viscoelasticity $2 estusub $7 stu_us_auth*stus32937
  700
  1-
  $a Minárová , Mária, $d 1964- $4 aut $u V220 $9 50 $7 stu_us_auth*stu57204 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie $X 4304 $U V220 $Y 23
  773
  0-
  $7 nnam $d Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013 $t Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků vědecké konference. Ostrava,ČR, 22.-23.5.2013 $w stu_us_cat*stu267181 $g s.CD-ROM, [10] p. $z 978-80-248-2985-2
Number of the records: 1