Number of the records: 1  

Mladá veda

  1. Mladá Mladá veda [elektronický zdroj]. -- Roč. 3, č. 2 (2015). -- ISSN : 1339-3189. In: Mladá veda. -- ISSN 1339-3189. -- Prešov : Universum.
Number of the records: 1