Number of the records: 1  

Juniorstav 2016

  1. Juniorstav Juniorstav 2016 : 18. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR, 28. 1. 2016 [elektronický zdroj]. -- 1. vyd. -- Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2016. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-214-5311-1.

Number of the records: 1