Number of the records: 1  

Management Aspects in Toyotarity

  1. Management Management Aspects in Toyotarity / ed. Stanislaw Borkowski, Renata Stasiak - Betlejewska ; rec. Elžbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska. -- 1. vyd. -- Czestochowa Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Jakości i Produkcji 2015. -- 150 s. -- ISBN : 978-83-63978-25-9. Borkowski, Stanislaw. Stasiak - Betlejewska, Renata. Weiss, Elžbieta. Bitkowska, Agnieszka

Number of the records: 1