Number of the records: 1  

Odstraňovanie antimónu z vodárenského zdroja Dúbrava

  1. úprava pitnej vody. odstraňovanie antimónu. sorpčné materiályIlavský, Ján, 1958- Odstraňovanie antimónu z vodárenského zdroja Dúbrava. Barloková, Danka, 1956-. Munka, Karol, 1954- In: AQUA 2016. -- 1. vyd.. -- CD-ROM, 225 s.. -- 978-80-227-4612-0. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta, 2016. -- CD-ROM, s. 135-139.
Number of the records: 1