Number of the records: 1  

Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín

  1. biomasa. zhutňovanie. biomass. densificationKrižan, Peter, 1980- Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín : úžitkový vzor č. 7563. -- Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016. -- 11 s. Svátek, Michal, 1979-. Šooš, Ľubomír, 1959-

Number of the records: 1