Number of the records: 1  

Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie

  1. udržateľná architektúra. ekologická architektúra. architektonické navrhovanie. zasklené steny. prekryté átrium. Elektrárňa Piešťany. metodické projektovanieKultúrne Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / zost. Jana Gregorová, Alexandra Škrinárová ; rec. Eva Borecká, Elena Dohňanská. -- Banská Štiavnica : Združenie historických miest a obcí Slovenskej rebubliky, 2017. -- 100 s. ; 400 ks. -- ISBN : 978-80-972880-0-6. -- 978-80-972880-1-3. Gregorová, Jana 1959-. Škrinárová, Alexandra, 1987-. Borecká, Eva, 1958-. Dohňanská, Elena, 1947-

Number of the records: 1