Number of the records: 1  

Geotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo

  1. Vodné dielo Gabčíkovo. priesaky. filtračná rýchlosť. filtračná stabilita. vnútorná sufóziaHulla, Jozef, 1940- Geotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo. Bednárová, Emília, 1950- In: Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. -- 1. vyd.. -- 77 s.. -- 978-80-972845-3-4 Odborná konferencia pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. -- Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2017. -- S. 26-28.
Number of the records: 1