Number of the records: 1  

Hungarian Geographical Bulletin = Földrajzi Értesítő

  1. Hungarian Hungarian Geographical Bulletin = Földrajzi Értesítő. -- Vol. 62, No. 1 (2013). -- 2013. -- ISSN : 2064-5031. In: Hungarian Geographical Bulletin = Földrajzi Értesítő. -- ISSN 2064-5031.
Number of the records: 1