Number of the records: 1  

20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava

  1. 20. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava elektronický zdroj / ed. Monika Bakošová, Michal Horňáček, Juraj Oravec. -- 1. vyd. -- Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2018. -- CD-ROM, 439 s. -- ISBN : 978-80-89597-99-4. Bakošová, Monika, 1958-. Horňáček, Michal, 1980-. Oravec, Juraj, 1987-

Number of the records: 1