Number of the records: 1  

Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave

  1. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018 / aut. Monika Zatrochová. -- 1.vyd. -- Bratislava ÚM STU 2018. -- 16 s.

Number of the records: 1