Number of the records: 1  

Spájkovacia zliatina

  1. Kostolný, Igor, 1988- Spájkovacia zliatina : prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019 aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. -- 5 s. Koleňák, Roman, 1973-

Number of the records: 1