Number of the records: 1  

Chémia a technológie pre život

  1. Chémia Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 6. 11. 2019 [elektronický zdroj] / ed. Milena Reháková, Juraj Oravec. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. -- USB kľúč, 530 s. -- ISBN : 978-80-8208-015-8. Reháková, Milena, 1964-. Oravec, Juraj, 1987-

Number of the records: 1