Number of the records: 1  

Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie

  1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019. -- 149 s. -- ISBN : 978-80-89878-49-9. Bencúr, Ján. Bednárová, Lucia. Bevilaqua, Dušan. Dadová, Jana. Ferencz, Vojtech. Hraško, Juraj. Iľko, Ján, 1976-. Klinec, Ivan. Kollár, Vojtech. Kontriš, Jaroslav. Kontrišová, Oľga. Králiková, Ružena. Krivosudská, Jana. Lumnitzer, Ervin. Majerník, Milan. Manová, Alena, 1955-. Pacana, Andrzej. Piňosová, Miriama. Podhoranský, Peter, 1950-. Procházková, Dana. Rusko, Miroslav, 1953-. Šimko, Ivan

Number of the records: 1