Number of the records: 1  

Základy marketingu

  1. marketingKarlíček, Miroslav Základy marketingu / aut. Miroslav Karlíček. -- 2., přepr. a rozšíř. vyd. -- Praha Grada 2018. -- 285 s. -- ISBN : 978-80-247-5869-5.

Number of the records: 1