Number of the records: 1  

METES 2019

  1. METES METES 2019 : recenzovaný zborník zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 20.máj 2019 / zost. Miroslav Rusko, Vojtech Kollár, Peter Andráš. -- 1. vyd. -- Žilina : Strix, 2019. -- 153 s. -- ISBN : 978-80-89753-32-1. Rusko, Miroslav, 1953-. Kollár, Vojtech. Andráš, Peter

Number of the records: 1