Number of the records: 1  

Súvzťažnosti pre verejnú správu

  1. účtovníctvoMajorová, Miriam Súvzťažnosti pre verejnú správu : postupy účtovania / aut. Miriam Majorová. -- Žilina Poradca 2016. -- 368 s. -- ISBN : 978-80-8162-013-3.

Number of the records: 1