Number of the records: 1  

Nástroje na auditovanie v oblasti manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti

  1. systém. riadenie. audit. kvalita. environment. bezpečnosťRusko, Miroslav, 1953- Nástroje na auditovanie v oblasti manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Kollár. Kollár, Vojtech In: Manažérstvo životného prostredia 2019. -- 1. vyd.. -- 199 s.. -- 978-80-89753-36-9. -- Žilina : Strix, 2019. -- S. 187-192.
Number of the records: 1