Number of the records: 1  

Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni

  1. Bílik, Jozef, 1961- Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni: prihláška úžitkového vzoru č. 19-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8976, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 13.1.2021, Vestník ÚPV SR č. 01/2021 / aut. Jozef Bílik, Ľudovít Parilák, Ivan Buranský, Milan Mojžiš, Martin Ridzoň, Michal Kán :. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. -- 7 s. Parilák, Ľudovít. Buranský, Ivan, 1982-. Mojžiš, Milan, 1980-. Ridzoň, Martin. Kán, Michal, 1983-

Number of the records: 1