Number of the records: 1  

Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni

  1. Bílik, Jozef, 1961- Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni : prihláška patentu č. 9-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní / aut. Jozef Bílik, Ľudovít Parilák, Ivan Buranský, Milan Mojžiš, Martin Ridzoň, Michal Kán. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. Parilák, Ľudovít. Buranský, Ivan, 1982-. Mojžiš, Milan. Ridzoň, Martin. Kán, Michal, 1983-

Number of the records: 1