Number of the records: 1  

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

  1. Vplyv Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : International Scientific Conference on the Impact of Industry 4.0 on Job Creation, 21.11.2019, Trenčianske Teplice, Slovakia / ed. M Kordoš. -- 1. vyd. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2020. -- 464 s. -- ISBN : 978-80-8075-903-2. Kordoš, M

Number of the records: 1