Number of the records: 1  

Betónové nosné prvky

  1. betón. navrhovanie. návody na cvičeniaHollý, Ivan, 1983- Betónové nosné prvky : návody na cvičenia. -- 1. vyd. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- 219 s. -- (Edícia skrípt). -- ISBN : 978-80-227-5018-9. Abrahoim, Iyad, 1967-. Harvan, Ivan,. Koteš, Peter

Number of the records: 1