Number of the records: 1  

Architekt Virgil Droppa st

  1. architektonické dielo. BratislavaArchitekt Virgil Droppa st. / Peter Mikloš ; zost. st. Droppa, Viktória Cvengrošová ; ed. Zoja Droppová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 2012. -- 60 s. -- ISBN : 978-80-88757-75-7. Droppa, st., Virgil. Cvengrošová, Viktória. Droppová, Zoja

Number of the records: 1