Number of the records: 1  

Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním

  1. Martinkovič, Maroš, 1957- Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním : prihláška patentu č. 142-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020 / aut. Maroš Martinkovič, Augustín Görög. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. -- 7 s. Görög, Augustín, 1969-

Number of the records: 1