Number of the records: 1  

Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov

  1. facility management. Covid-19. prostredie budovFacility Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : zborník prednášok z 18. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. 28. - 29. 9. 2020, Štrbské Pleso, SR [elektronický zdroj]. -- 1. vyd. -- Bratislava : SSTP, 2020. -- USB kľúč, 120 s. -- ISBN : 978-80-89878-63-5. Petráš, Dušan, 1956-. Hampl, Milan. Kuda, František

Number of the records: 1