Number of the records: 1  

Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020

  1. Zborník Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : Bratislava, online, 12. november 2020 [elektronický zdroj] zost. Danica Lešková, Alena Blahová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-99929-11-2. Lešková, Danica, 1961-. Blahová, Alena, 1982-. Konferencia mladých vodohospodárov Bratislava, Slovenská republika. Konferencia mladých meteorológov a klimatológov Bratislava, Slovenská republika

Number of the records: 1