Number of the records: 1  

Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku

  1. AOX. rainwater. surface runoff. urbanized areaMarko, Ivana, 1993- Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku. Wittmanová, Réka, 1993-. Rózsa, Gergely, 1993-. Stanko, Štefan, 1964- In: Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020. -- 1. vyd.. -- CD-ROM, 98 s.. -- 978-80-227-5057-8 Conference of Young Researchers. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- CD-ROM, s. 39-46.
Number of the records: 1