Number of the records: 1  

Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020

  1. Zborník Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 vnútorné prostredie budov, 1.-2. december 2020, online / rec. Karel Kabele, Jiří Hirš. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020. -- 73 s. -- ISBN : 978-80-89878-68-0. Kabele, Karel, 1960-. Hirš, Jiří

Number of the records: 1