Number of the records: 1  

Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020

  1. Ilkovič, Ján, 1957- Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020 / aut. Ján Ilkovič. In: Vežový vodojem [elektronický zdroj]. -- 1. vydanie. -- 76 s. [5.72 AH]. -- 978-80-227-5065-3. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- S. 9-11.
Number of the records: 1